Actiunea publica a APMI – Barna implica un efort de resurse umane care necesita ajutorul permanent al unor grupuri de voluntari recrutati dintre tinerii medici ieseni care doresc sa se implice in imbunatatirea civica si de responsabilizate a decidentilor in medicina ieseana.

Citeva definitii pe care vom incerca sa le modelam specific pentru medicina dentara romaneasca:
Prin grup de interese se intelege o entitate care incearca sa reprezinte interesele unor secliuni particulare ale societilii, in scopul de a influen{a procesul politic. Cu alte cuvinte, grupurile de interes e faciliteaze elaborarea politicilor publice qi se folosesc de apropierea de societate pentru a contribui la aplicarea acestora.

In ceea ce privegte notiunea de grup de presiune este un termen alternativ pentru grup de interese, adesea utilizat spre a arata dezaprobarea fata de grupul respectiv sau fata de metodele sale. La origine, termenul lobby desemna o alee acoperita, iar apoi acdpdtat sensul de anticamerd, vestibul, culoar, hol.

Ulterior a desemnat si zona adiacenta unei adunari legislative, unde este usor sa-i intelnegti pe membri Parlamentului, si treptat termenul s-a extins si asupra persoanelor aflate in aceea zona. In prezent, lobby-ul nu se reduce doar la a face anticamera, ci inseamnd o influenta formala asupra decidentilor politici pentru a influenla confinutul unei decizii. Aceasta este si accepliunea pe care o vom utiliza pe parcursul acestei lucruri.

Prin influenta vom inlelege capacitatea unui subiect politic de a modifica opiniile, atitudinile si comportamentul altora in directia dorita. Influenta se coreleaza cu puterea si autoritatea, dar se deosebeste intr-o masura de ele prin faptul ca nu recurge intotdeauna la constrangere, preferand sa foloseascd persuasiunea. Conceptul de fransparente se refera la dreptul cetatenilor europeni de a beneficia de difuzarea informaliilor necesare pentru a-si forma o parere clara despre problemele societatii in care traiesc si despre ceea ce s-ar putea face pentru rezolvarea lor.

Cei interesati sunt rugati sa ne contacteze si pe e-mail!